Minority Report (2002) หน่วยสกัดอาชญากรรมล่าอนาคต
GS2
ufacup88
Minority Report (2002) หน่วยสกัดอาชญากรรมล่าอนาคต


ในอนาคตที่หน่วยตำรวจพิเศษสามารถจับกุมฆาตกรก่อนที่พวกเขาจะก่ออาชญากรรมเจ้าหน้าที่จากหน่วยนั้นจะถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรในอนาคต


หนังที่คุณอาจสนใจ